Slavnostní rozloučení s našimi deváťáky

Odpoledne 29. června se v reprezentačních prostorách valečského zámku sešli učitelé, rodiče a žáci 9. ročníku na slavnostním předání vysvědčení třídní učitelkou Mgr. Lenkou Hadrabovou a pamětních listů ředitelkou školy Mgr. Lenkou Kohoutovou.
Slavnostní rozloučení s našimi deváťáky

Někteří žáci byli oceněni za úspěšně vypracované a prezentované závěrečné ročníkové práce.

Pro všechny zúčastněné to byly chvilky dojetí, nostalgie a bohatých vzpomínek, které umocnila prezentace celé devítileté docházky této třídy.

Všichni jsme si uvědomili, že nastala chvíle, kdy do světa posíláme téměř dospělé, kterým jsme se snažili předat to nejlepší z nás všech, aby se mohli vydat po své vlastní cestě a nezabloudili.

I deváťáci si uvědomují, že končí jedna velká a důležitá etapa jejich života a zároveň přichází další, neméně podstatná pro jejich budoucnost.

Deváťáci, přejeme vám hodně štěstí, ať volíte vždy tu správnou cestu a nemusíte se často vracet zpátky. Ať se vám splní všechna vaše přání a snad na nás nezapomenete!

 

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy

 

Přidáno 29. 6. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský