Slavnostní rozloučení se školním rokem 2023/2024

Slavnostní rozloučení se školním rokem 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

dnešním dnem se oficiálně uzavřel školní rok 2023/2024.

V naší škole vzhledem k velkým stavebním úpravám to bylo o týden dříve.  Organizace měsíce června přesto proběhla se všemi náležitostmi jako roky předešlé.

Deváťáci prezentovali na začátku měsíce své závěrečné práce, prvňáčci složili čtenářský slib při pasování na čtenáře, všechny třídy vyjely se svými pedagogy na školní výlety a rodiče si společně se svými dětmi procvičili svoje znalosti a sportovní dovednosti na školní zahradě.

Poslední den vyučování se uskutečnil ve slavnostní atmosféře. Dopoledne proběhlo slavnostní rozloučení všech žáků a pedagogů v tělocvičně. Zde byli oceňováni žáci za celoroční a sportovní soutěže. Všechny potěšil pohled na seřazené nejúspěšnější žáky naší školy, kteří svým aktivním a příkladným přístupem byli v průběhu roku oporou nejen svým spolužákům, ale i pedagogům při organizaci různých akcí.

Odpoledne se sešli učitelé a rodiče v nádherných prostorách valečského zámku, aby se slavnostně rozloučili se žáky 9. ročníku.

Věřím, že jako škola jsme i letos obstáli a uplynulý školní rok byl pro nás důležitou a nezapomenutelnou etapou v našem životě, kdy jsme získali znalosti z jednotlivých oborů, ale především z aktivit a situací, které neplánuje pouze škola, ale sám život.

Všem vám děkuji za spolupráci v průběhu školního roku. Žákům děkuji za snahu a píli, kterou prokázali při plnění jednotlivých úkolů. Děkuji rodičům za vstřícnou spolupráci.  Svým kolegyním a kolegům děkuji za zvládnutí všech náročných situací, trpělivosti při plnění každodenních pracovních povinností a kolegiální podporu a spolupráci. Poděkování patří také nepedagogickým pracovníkům, kteří velkou mírou přispěli k bezproblémovému chodu školy.

 

Závěrem přijměte ode mne přání příjemného prožití letních prázdnin.

 

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy

 

 

Přidáno 28. 6. 2024, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský