Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Dnes 4. záři se sešli v tělocvičně školy žáci, rodiče, pedagogové a zástupci obce a farnosti, aby společně vykročili do nového školního roku.
Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Ředitelka školy představila nové pedagogické pracovníky a třídní učitelka 1. ročníku svoje žáčky, které osobně přivítali letošní deváťáci.

V závěru popřála starostka obce Valeč žákům a pedagogickému sboru úspěšný školní rok.

Věřím, že si dnes všichni zúčastnění uvědomili, že jsou součástí jednoho týmu, jehož společným cílem je vzdělaný mladý člověk, který se bude umět orientovat v současném světe a najde si v něm svoje místo a uplatnění.

Přeji všem, aby jim slavnostní a optimistická nálada dnešního dne vydržela co nejdéle a aby po celý rok v naší škole panovala přátelská atmosféra, vzájemné respektování, úcta jeden k druhému, ohleduplnost a snaha si pomáhat. K tomu může přispět svým dílem každý z nás.

 

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy

Přidáno 4. 9. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský