Soutěžení v českém jazyce

Stejně jako v minulých letech se i v tomto školním roce žáci naší školy účastnili soutěží zaměřených na český jazyk.

Školní kolo Olympiády z českého jazyka proběhlo v prosinci 2022. V okresním kole, které se uskutečnilo v DDM Třebíč 3.4.2023, školu reprezentovali K. Kovandová z 8. třídy a Jiří Krátký z 9. třídy.

Oba soutěžící prokázali orientaci ve slovní zásobě (slova přejatá, zvukomalebná, knižní), stavbě jednoduché věty a slovosledu věty, pravopisu I/Y a napsali slohovou práci na téma Podařený/nepodařený aprílový žert.

Během prosince, ledna a února se žáci I. i II. stupně měli možnost zapojit do soutěže Mladý spisovatel.  Všichni zúčastnění obdrželi od organizátora soutěže pamětní list a odznáček. L. Zahrádková ze 4. třídy a H. Čachotská z 8. třídy navíc za své práce získaly čestné uznání.

 

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy

 

Mgr. Iveta Slouková, učitelka českého jazyka

 

Přidáno 5. 4. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský