Technické muzeum v Brně - exkurze 6., 7. a 8. ročníku

Dne 6. 10. 2023 se třídy 6. - 8. ročníku zúčastnily exkurze do Technického muzea v Brně.
Technické muzeum v Brně - exkurze 6., 7. a 8. ročníku

Žáci šestého a sedmého ročníku si spolu s vyučujícími prohlédli exponáty v celém muzeu. Pro osmý ročník byl zajištěn vzdělávací program na téma „Není Tesla jako Tesla“, kde se od pana průvodce dozvěděli zajímavosti ze života N. Tesly i národního podniku Tesla. Získané informace využijí v učivu o elektřině a magnetismu v hodinách fyziky.

V poslední části exkurze se všechny ročníky sešly v technické dílně, kde si vyzkoušely různé fyzikální pokusy z různých odvětví fyziky.

Cestu do Brna i zpět jsme si obohatili zpěvem písní, které známe z hodin hudební výchovy.

V dobré náladě a obohacení o zajímavé informace jsme vrátili do školy ve Valči.

 

Mgr. Jakub Šturala, učitel fyziky a chemie

Přidáno 9. 10. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský