Vyhodnocení celoročních aktivit žáků

Školní rok nám utekl jako voda. Naši žáci se v letošním školním roce zúčastnili mnoha soutěží, olympiád a sportovních turnajů. Průběžně byli oceňováni nejen pochvalou, ale i diplomem nebo cenami.
Vyhodnocení celoročních aktivit žáků

Na školní zahradě se 29. června sešly všechny třídy, aby vybrané žáky odměnily potleskem.

Pedagogové vyhodnotily celoroční soutěže z českého jazyka, matematiky, angličtiny a dějepisu. Oceněni byli žáci, kteří se umístili v krajských a okresních olympiádách, zeměpisné soutěži Poznej Vysočinu a pěvecké soutěži konané v závěru školního roku.

Odměnu si zasloužili také nejlepší sběrači starého papíru.

Na závěr žáci s napětím očekávali vyhlášení sportovního dne z 1. června, kdy si děvčata a chlapci ve čtyřech věkových kategoriích změřili své síly v mnoha sportovních disciplínách.

Všem oceněným gratulujeme k výborným výsledkům a ostatním přejeme štěstí, odvahu a zájem o zájmové aktivity v příštím školním roce.

Krásné prázdniny dětem z mateřské školy a žákům ze základní školy, příjemnou dovolenou rodičům a přátelům školy za všechny zaměstnance s přátelským pozdravem

 

Mgr. Lenka Kohoutová, ředitelka školy

Přidáno 30. 6. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský