Zeměpisné soutěžení našich žáků

Stejně jako v minulých letech se i v tomto školním roce měli žáci II. stupně možnost zúčastnit soutěží se zeměpisnou tematikou.

Školní kolo zeměpisné olympiády, se uskutečnilo v měsíci lednu. V okresním kole, které proběhlo prezenčně na ZŠ Benešova v Třebíči 15.2.2023, školu reprezentovali v kategorii B (7. třída) M. Krátká, M. Filipec a M. Vrbka, v kategorii C (8. a 9. třída) K. Kovandová, V. Doležalová a A. Veselý.

Soutěžící prokázali orientaci v zeměpisné terminologii, schopnost pracovat s atlasem a řešili praktický úkol.

Školní kolo soutěže Poznej Vysočinu se uskutečnilo na konci února. Do krajského kola, které proběhne v Jihlavě v budově krajského úřadu 24.3.2023, se probojovali K. Kovandová z 8. ročníku a V. Pavlíček z 9. ročníku. Budou tak mít možnost porovnat si své znalosti o kraji, ve kterém žijí, s vítězi školních kol z celé Vysočiny.

Všem, kteří se soutěží zúčastnili, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

  

Mgr. Iveta Slouková, učitelka zeměpisu

Přidáno 21. 2. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský