Židovství neboli judaismus

Ve čtvrtek 18.5. proběhla v rámci hodiny OV v 7. ročníku beseda na téma „Židovství neboli judaismus“.
Židovství neboli judaismus

Autentickou atmosféru na úvod hodiny navodila židovská lidová píseň Hava nagila. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o židovské víře, kultuře a rovněž o smutném osudu židovské komunity v Třebíči.

Tyto poznatky zúročí následující týden při exkurzi do Třebíče za památkami světového kulturního dědictví UNESCO, jehož součástí je právě třebíčská židovská čtvrť s židovským hřbitovem.

 

Bc. Zuzana Mezlíková, učitelka OV v 7. ročníku

Přidáno 23. 5. 2023, autor: Lenka Kohoutová

Projekty
Finanční gramotnost do škol
Ovoce a zelenina do škol
Recyklo hraní
OPVVV
Národní plán obnovy
Operační program Jan Amos Komenský